สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ

 

สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ 

 

            คุณมณฑาทิพย์ เดือนสุกแสงหัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนในการทำบุญตักบาตร เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา08/02/2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


71 ครั้ง