โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม

โครงการพัฒนาMicroprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม

 

          อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์นพปฎล ขิงทอง อาจารย์คณัสนันท์ สงวนสัตย์ ผู้ช่วยคณบดีร่วมโครงการพัฒนาMicroprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม (กิจกรรมที่ 3) ผลิตต้นแบบสินค้าด้านเกษตรและอาหารที่ทำมาจากสินค้าเกษตรในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา08/02/2566

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


74 ครั้ง