สำนักงานประกันสังคมเข้าให้ความรู้เรื่องประกันสังคม แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานประกันสังคมเข้าให้ความรู้เรื่องประกันสังคม แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

           คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรีได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริการสู่ความเป็นเลิศ” ให้แก่บุคคลากรสำนักงานประกันสังคม จำนวน 100 คน โดยนำเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเข้าให้ความรู้เรื่องประกันสังคมแก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องแก่นักศึกษาเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักศึกษาพึงได้ เมื่อเข้าสู่วันทำงาน

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา08/02/2566

 

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


74 ครั้ง