โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อของนักศึกษา

 

โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อของนักศึกษา

 

           เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา นำโดย อาจารย์นิติมา สุวรรณโกมล จัดโครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อของนักศึกษา ในหัวข้อ “รู้จักคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา”ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคุณชาติชาย ระงับภัย คุณกำพล วชิระอัศกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวด ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : สุกัญญา, พิเชษฐ์, พิชชาพรข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร6ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


89 ครั้ง