มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ

มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ

            นายนิเวศน์ บุญมา นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณ เพื่อแสดงถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอีกทั้งเป็นการสืบสานไว้ ซึ่งประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                              ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


71 ครั้ง