มทรสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบปริญญาบัตร

มทรสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบปริญญาบัตร

              รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของอนุกรรมการจัดพิธีมอบปริญญาบัตร และอนุกรรมการฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ่พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


81 ครั้ง