มทร.สุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

มทร.สุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

              อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิทพร้อมด้วย อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้ปัจฉิมโอวาทตามโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมมอบทุนเรียนดี จำนวน ๑๕ ทุน ทุนกิจกรรมเด่นจำนวน ๕ ทุน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพพล นาทองใบ จากบริษัท Jobtopgun มาเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา             

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


71 ครั้ง