ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน สุขสันผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัย เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


68 ครั้ง