กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

           เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำโดย อาจารย์นิติมา สุวรรณโกมลหัวหน้างานสำนักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และนักศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เพื่อเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัย คณะสาขาวิชาต่าง ๆ และเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียน

ภาพ : อ.นิติมาข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร26ม.ค. 2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


73 ครั้ง