โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10

 

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ 9 มทร.เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาที่อยู่ต่างมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อสะท้อนการจัดการศึกษาของแต่ละแห่งอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

 

ภาพ : อ.บารมีข้อมูล: มารีนารายงาน :นาตยา25/01/2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


64 ครั้ง