มทร.สุวรรณภูมิ จัดงาน Grand Openingโครงการ YCE 2023

 

มทร.สุวรรณภูมิ จัดงาน Grand Openingโครงการ YCE 2023

            รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานงาน Grand Openingโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Denmark Norway and Germany 2023 (YCE 2023) ที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อันจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โอกาสพัฒนาด้านภาษา อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาด้วย โดยในปีนี้ มทร.สุวรรณภูมิได้รับโควตาจำนวน ๓ ทุน ได้แก่ นางสาวณัฏฐวรรณ แสงแก้ว คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี นายธนกิตติ์ ธีระศรี คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี นายเมธาสิทธิ์ จอมคำสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                            

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


60 ครั้ง