ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือพลังเครือข่ายสานต่อภารกิจเพื่อสังคม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือพลังเครือข่ายสานต่อภารกิจเพื่อสังคม

           อาจารย์สัญญา คำจริงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา โดยมี ดร. กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อสานต่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลแก่ประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ  เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ ห้องประชุมเกษมจาติกวนิช การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรี

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


63 ครั้ง