ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่พร้อมทั้งการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


54 ครั้ง