คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบเครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มอบเครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

           เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นายพัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด นายกโรตารีสุพรรณิการ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายเอกชัย ฟักหอม นายภูมิพงษ์ ปฏิเวชวณิชย์ ตัวแทนสมาคมโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์สุพรรณบุรี ได้มอบเครื่องปั้มน้ำโซล่าเซลล์ มอบขนมและสิ่งของให้เด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งนำเครื่องปั้มน้ำพลังแสงอาทิตย์มอบให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

กนกวรรณ : รายงาน

 

ข.05 / ม.ค.2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


45 ครั้ง