ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) | 74 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 | 72 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 | 56 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 | 61 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว