ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ () | 30 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นนทบุรี (ชั้น6 อาคาร17) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน | 194 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าของโรงแรม RUS Hotel & Convention ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา | 227 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด | 51 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬา ศูนย์สุพรรณบุรี ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 295 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) | 100 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด | 73 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 46 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบมาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ (e-bidding) | 66 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน (e-bidding) | 69 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกรสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี | 68 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มททร.ส. เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 103 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำครบวงจร ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 85 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 57 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 55 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (e-bidding) | 50 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ชุดครุภัณฑ์แขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะ) | 119 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 48 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดทดสอบคุณสมบัติทางวัสดุศาสตร์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 71 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลมีเดีย อัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 50 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่นแบบตั้งโต๊ะ (WDXRF) ตำบลบางกรสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 53 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ (International Study Laboratory) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 52 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 142 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Google Workspace for Education Plus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 102 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกาส์ (e-bidding) | 54 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด e-bidding | 49 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการสกัดและการตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพร ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 110 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ์้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์งานด้านการขึ้นรูปโลหะแผ่นและโลหะก้อน ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 101 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.ส ศูนย์นนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของวัสดุ (XRD) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 99 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 27 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองห้องปฏิบัติการระบบควบคุมพื้นฐาน ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 149 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 36 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 100 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกประยุกต์ในระบบวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัต เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 110 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 36 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะด้วยลำแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 65 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดประลองพื้นฐานกลศาสตร์ของไหลสำหรับระบบราง ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 36 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดประลองพื้นฐานการถ่ายเทความร้อนสำหรับระบบราง ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 138 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศรีพิทยาคาร อาคาร32 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก | 70 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะแบบ Bed type เพื่อกัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 34 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 35 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมชุดไมโครซอฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 74 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ firewall ต่ออายุสิทธิ์ anti virus treat preventation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 129 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 72 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 65 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 73 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 17 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 105 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขั้นสูง จำนวน 35 เครื่อง | 75 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการกลาง อาคาร 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 1 รายการ | 77 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว