ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 97 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร ๑๓) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 52 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 33 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 110 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกิจกรรมนักศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 55 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 41 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกาศประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 57 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 80 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 31 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน (e-bidding) | 66 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทรส ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 49 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (e-bidding) | 148 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบมาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 34 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกดวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน (e-bidding) | 78 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่าง ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Motor Drive Practice) ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 87 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำครบวงจร ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 51 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 100 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 งานตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 94 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการถ่ายทำสื่อติจิทัลเสมือนจริง ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 163 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe,ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 139 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบคุณสมบัตรทงด้านวัสดุศาสตร์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 58 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส ศูนย์นนทบุรี เรื่องประกาศราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Motor Drive Practice) ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 36 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลมีเดียอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 23 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหก รรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด____ | 53 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 29 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 28 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Motor Drive Practice) ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 161 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่นแบบตั้งโต๊ะ (WDXRF) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 27 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 31 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์งานด้านการขึ้นรูปโลหาแผ่นและโลหะก้อน ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด | 36 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 31 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่างประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของวัสดุ (XRD) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 33 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่างเอกสารประกวดราคา(TOR)ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 40 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ชุดทดลองห้องปฏิบัติการระบบควบคุมขั้นพื้นฐาน ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี | 85 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน - ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 25 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประดวกราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 28 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศรีพิทยาคาร อาคาร23 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา | 27 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกประยุกต์ในระบบวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 40 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ร่างปรกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ (International Study Laboratory) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 29 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบคุณสมบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 72 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครซรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 27 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะด้วยลำแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครซรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 47 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 432 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดประลองพื้นฐานการถ่ายเทความร้อนสำหรับระบบราง ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดประลองพื้นฐานกลศาสตร์ของไหลสำหรับระบบราง ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 36 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดประลองกำลังของของไหลอุตสาหกรรมและระบบราง ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 39 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 25 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 28 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปผักผลไม้ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว