ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมชุดไมโครซอฟท์,ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) | 4 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 30 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566) | 48 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานจ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา (ครั้งที่ 3 )) | 67 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งานจ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา) | 64 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกิจกรรมนักศึกษา) | 107 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖) | 132 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 100 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 39 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 65 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มททร.ส. เรื่องเผลแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Google Workspace) | 26 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ) | 35 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 28 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 25 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการ) | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 76 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขั้นสูง) | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ปีะจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ปีะจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 86 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 91 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะครุศาสตร์ฯ) | 727 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 65 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 70 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดทดลองระบบป้องกันอันตรายในระบบไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 86 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | 51 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย) | 47 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 46 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe | 49 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 81 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 61 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทรส. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 108 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 66 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ firewall ต่ออายุสิทธิ์ anti virus treat preventation | 50 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 39 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว