ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมชุดไมโครซอฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 4 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 4 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ | 21 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมชุดไมโครซอฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 14 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 8 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ส. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ | 17 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ | 20 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ | 19 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 26 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 67 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ | 69 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ | 74 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร ๑๓) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 146 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 42 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นนทบุรี (ห้อง17036-17037 ชั้น 7 อาคาร 17) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 69 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 91 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (e-bidding) | 143 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกิจกรรมนักศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 74 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 63 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 123 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 80 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณภูมิ จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 78 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 76 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 70 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงเครื่องปรับอากาศ อาหารหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 30 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบมาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 82 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี | 45 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 46 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 40 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล Scopus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 37 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล Scopus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 45 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนภาษษนานาชาติ (International Study Laboratory) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 43 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล Scopus (e-bidding) | 58 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำครบวงจร ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 38 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 40 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทรส ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 58 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 47 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 35 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการถ่ายทำสื่อดิจิทัลเสมือนจริง ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 36 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบคุณสมบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 32 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe,ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 33 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.ส ศูนย์นนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่นแบบตั้งโต๊ะ(WDXRF) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 35 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 33 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 32 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลมีเดียอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 46 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 51 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 46 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปผักผลไม้ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 43 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 | 27 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว