ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับ ป.โทและระดับ ป.เอก 2566 รอบพิเศษ (เพิ่มเติม) | 265 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบพิเศษ) | 324 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว