ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ (ฉบับแก้ไข) เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 372 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับ ป.โทและระดับ ป.เอก 2566 รอบพิเศษ (เพิ่มเติม) | 646 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบพิเศษ) | 735 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว