ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | 1578 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ รับสมัครปีการศึกษา 2566 | 385 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว