ข่าวประชาสัมพันธ์

3.6 มี Social Network ของหน่วยงาน เช่น Facebook twitter | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
3.5 มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน เช่น Web Board, กล่องข้อความถาม-ตอบ | 39 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
3.4 มีช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันที่หลากหลาย มากกว่า 1 ช่องทาง | 30 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
3.3 มีการเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | 28 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
3.2 มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | 25 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
3.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผย ผลการดำเนินการของ สถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะ | 28 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว