มทร.สุวรรณภูมิ

ผู้ป่วยรายใหม่
ผู้ป่วยสะสม
เกณฑ์เฝ้าระวัง
รักษาอยู่
หายแล้ว
อัพเดทข้อมูล วันที่ 4/02/2022 18:00

     ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล : ศูนย์บริหารสถานการณ์แก้ไขการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 จ.พระนครศรีอยุธยา
อัพเดทข้อมูล วันที่ 4/02/2022 18:00

นนทบุรี

ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 (ระลอกใหม่) : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จ.นนทบุรี
อัพเดทข้อมูล วันที่ 4/02/2022 18:00

สุพรรณบุรี

ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 (ระลอกใหม่) : สำนักงานสาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี
อัพเดทข้อมูล วันที่ 4/02/2022 18:00

     ข้อมูล COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อใหม่
ยอดผู้ติดเชื้อรวม
รักษาหาย
ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท 4/02/2022

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ

ดูทั้งหมด

กิจกรรมและข่าวสาร

ศูนย์นนทบุรี

เพิ่มเติม

...

การช่วยเหลือ

ให้ความรู้

ให้ความรู้ จัดสื่อประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชน เช่น ถ่ายทอดความรู้การทำเจลล้างมือและสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เฝ้าระวัง

พบนักศึกษา/บุคลากรต้องสงสัยตามอาการเบื้องต้นของโรค แยกนักศึกษา/บุคลากร สอบถาม/ตรวจสอบประวัติ แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเพื่อสอบสวนหาสาเหตุ

ติดตาม/ควบคุม

นักศึกษา/บุคลากร กลับจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดให้หยุดเรียน/หยุดปฏิบัติงาน และเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ มหาวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา/บุคลากร

เจ้าหน้าที่

กำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางทุกศูนย์พื้นที่ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อติดตามข่าวสาร การดำเนินการ รวมทั้งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ใช้งานร่วมกัน

ป้องกัน

คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิทางเข้ามหาวิทยาลัย จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอร์เจลล้างมืออย่างเพียงพอ และจัดทำหน้ากากอนามัยให้นักศึกษา/บุคลากรสวมใส่ในการปฏิบัติงาน

ส่งเสริม

ส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมืออยู่เสมอของนักศึกษา/บุคลากร ส่งเสริมเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงส่งเสริมการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน

การเรียนการสอน

...

Google Classroom

Classroom คือส่วนหนึ่งของ G Suite for Education และเป็นบริการฟรีสำหรับชั้นเรียน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

...

Loom

โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกวิดีโอการสอน จับภาพหน้าจอ และแบ่งปันวิดีโอ

...

Microsoft Teams

เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงาน เช่น การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การติดตามงานหรือโครงการต่าง ๆ

...

oCam

โปรแกรมสำหรับบันทึกภาพและวีดีโอหน้าจอที่มีความสามารถในการอัดวิดีโอให้เป็นไฟล์ AVI, MP4, FLV, MOV, TS, VOB สามารถอัดเสียง เป็นไฟล์ MP3 ได้

Work From Home