ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 135 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 164 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 136 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือพัฒนาหอพักนักศึกษาพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ | 150 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 188 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID 19 | 136 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 103 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | 115 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 367 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เมืองแห่งการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับชาติ | 114 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 | 123 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 161 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา บัณฑิตและบุคลากร | 107 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ BMC | 113 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันบิดามตราฐานการช่างไทย | 169 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 117 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 160 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คุณธรรมต้นแบบ | 163 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 150 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา | 110 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 208 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม | 122 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน | 288 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Green Office | 125 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์นนทบุรี | 137 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 109 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น | 253 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจสุุขภาพนักศึกษา | 132 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 13 | 125 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์วาสุกรี | 313 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Ayutthaya Tourism For All | 150 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการนโยบายการจัดหาราย | 111 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร | 124 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา | 143 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน | 224 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สร้างเคลือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” | 124 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 176 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 204 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2565 | 139 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2565 | 126 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙ มทร. ชู ONE RMUT | 170 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลตำบลต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว | 203 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 135 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บรรยากาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 269 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | 154 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา | 370 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 233 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ฟุตบอลกระชับมิตรชาว มทร | 113 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการ CEO | 119 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคม | 327 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว