ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาสัญจร | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 ความรู้ความเข้าใจการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล | 58 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนเมืองโบราณทราวดีอู่ทอง | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมทรัพย์สินทางปัญญาระดับต้น | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลอยกระทง 2565 | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบนโยบายด้านสวัสดิการ ศูนย์นนทบุรี | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อธิการบดีพบบุคลากร | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 76 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ.ส่งเสริมชุมชนฟื้นคือเมืองโบราณ | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดสรรที่พักศูนย์นนทบุรี | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความสะอาด | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เบ่งพื้นที่ อาคาร 16 ศูนย์นนทบุรี | 56 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 58 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11-2565 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เลือกตั้ง ศูนย์นนทบุรี | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2565 | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยาจัดกิจกรรม 90 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์ 2023 | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีทอดกฐินพระราช | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบโล่ แข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม หนูขอบาทเดียว | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากร กบน | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมอบวุฒิบัตรช่างตัดผมชาย | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตลาดราชมงคล | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรร | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัย | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบ่งพื้นที่จัดการเรียนการสอนเครื่องกล | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดกิจกรรม | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU วิชาการกับสถานประกอบการ | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่การลงทะเบียนยืนยันตัวตนบนระบบ B | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการ | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2565 | 131 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดี สำนักข่าว คมชัดลึก | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว