จำนวนรายการทั้งหมด : 46 รายการ

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2019-11-07 08:37:40]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง [วันที่ประกาศ : 2019-09-11 15:32:01]
ประกาศ มทร. สุวรณณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2019-09-03 16:11:26]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2019-08-29 16:16:59]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครุภัณฑ์แผงบริภัณฑ์แรงต่ำสำหรับเครื่องจักร (PP) อาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 1 ชุด [วันที่ประกาศ : 2019-05-21 11:35:51]