จำนวนรายการทั้งหมด : 38 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-01-17 16:23:33]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-12-04 16:57:43]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-11-28 15:46:17]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทุบรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [วันที่ประกาศ : 2018-11-28 15:29:38]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [วันที่ประกาศ : 2018-11-28 09:36:21]