จำนวนรายการทั้งหมด : 42 รายการ

ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครุภัณฑ์แผงบริภัณฑ์แรงต่ำสำหรับเครื่องจักร (PP) อาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 1 ชุด [วันที่ประกาศ : 2019-05-21 11:35:51]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-03-22 11:06:55]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-03-12 16:43:05]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-03-05 10:13:28]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-01-17 16:23:33]