จำนวนรายการทั้งหมด : 57 รายการ

ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการการจัดการข้อมูลเชิงสถิติ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด [วันที่ประกาศ : 2020-04-01 18:10:24]
ร่าง ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน 1 ชุด [วันที่ประกาศ : 2020-04-01 17:49:26]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-04-01 11:52:23]
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการการจัดการข้อมูลเชิงสถิติ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด [วันที่ประกาศ : 2020-03-18 16:46:29]
ประกาศ มทร.ส. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563) [วันที่ประกาศ : 2020-03-09 15:43:26]