จำนวนรายการทั้งหมด : 3118 รายการ

เกษียณอายุราชการ ๖๔ ศูนย์นนทบุรี
มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษา
บริจาคเงิน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รับมอบชุดตรวจ ATK
ประชุมการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์นนทบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19)
ร่วมส่งเสริมแกนนำนักศึกษาสู่ “ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ ๘”
ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
จับมือภาคีเครือข่ายศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง”
จัดประประกวดแต่งหน้าผ่านสื่อออนไลน์ “สวย ทะลุ แมส”
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอผลงานสื
อบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Illustrator for Beginners
อบรมเชิงปฏิบัติการ Adabe Photoshop for Beginners
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ประชันเสียงออนไลน์
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/2564
สวท. จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ศูนย์นนทบุรี
ประชุมมหาวิทยาลัยคุณธรรม
จัดวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ร่วมติดตามโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพก
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2564
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2564
อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ