จำนวนรายการทั้งหมด : 2288 รายการ

ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษาและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบางบัวทอง
เตรียมความพร้อมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างรอยยิ้มวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗"The Sun Games 2020"
ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
พัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ
ทอ.จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๓ นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓
เตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ
ร่วมแถลงข่าวจัดแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ “ตะวันออกเกมส์”
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ กราบสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล
เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
ถวายราชสักการะเนื่องในวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๓
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนามหาวิทยาลัยไทย
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6