หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

การประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

                    อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อมรองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรีเป็นประธานการประชุม  ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเชิญกลุ่มผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน ในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภรองอธิการบดีและรองคณบดีจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม  รับฟัง เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร๒๐มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก 

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready