หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มอบทุนการศึกษาจาก นายชุมา จันทรพิทักษ์ ศิษย์เก่าราชมงคลสุวรรณภูมิ

มอบทุนการศึกษาจาก นายชุมา  จันทรพิทักษ์ ศิษย์เก่าราชมงคลสุวรรณภูมิ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การนักศึกษาและอุปนายกองค์การนักศึกษาทั้ง ๔ ศูนย์พื้นที่ โดยได้บริจาคทุนการศึกษา จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท จาก นายชุมา  จันทรพิทักษ์ ศิษย์เก่าสาขาการบริหารธุรกิจเกษตร และเคยปฏิบัติหน้าที่อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready