หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพ

ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพ

        สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยรองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจารย์วิชัย มาแสงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมนำเสนอการออกแบบสถาปัตย์และภูมิทัศน์ โดยมี นายจักรกฤษณ์ ทองพัน เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์  และนายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready