หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.โท

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.โท

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษในงานปัจฉิมนิเทศหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท MBA.) พร้อมมอบของที่ระลึกกับผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ๑ ปี ๘ เดือนและผู้ที่ได้รับรางวัลThe Base Paper ในการนำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิทยาเขตตรังเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๖๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๖ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

        ภาพ : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready