หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ร่วมแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ

ร่วมแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมกล่าวคำอวยพรกับผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อวุฒิ จำมั่น ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัตจุฑามณ์ เลิศลีลากิจจา ๔. อาจารย์สุรัตน์ บุญยวงและ๕. นางประไพ ทองเริ่ม โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าห้องประชุมจริยกุล ๑ ชั้น ๑ อาคาร ๒๗ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : สุชาดา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready