หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
บท.หันตรา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

บท.หันตรา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา แก้วเกิด รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของบุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา     

                    ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready