หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประกวด Freshy ประจำปี ๒๕๖๓

ประกวด Freshy ประจำปี ๒๕๖๓

         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)จัดโครงการประกวดFreshy ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา แก้วเกิดรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบมงกุฎพร้อมสายสะพาย ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวด ดังนี้  นายทศวรรษ ชูภักตร์สาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัล FreshyBoyและ PopularVoteนางสาวบุญญาพร บุญชุ่มสาขาวิชาบัญชี ได้รับรางวัล FreshyGirlและนายนัชนิชา ธิราชัยสาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลMissQueen เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready