หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๓

ราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๓

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับรางวัลผลงานสหกิจดีเด่น ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวชลธิชา อ่วมสิน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  และประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์กระจายสินค้าบางปะอินโดยการเสนอของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready