หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

           อาจารย์วิชัย มาแสงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี เพื่อให้คลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน จัดโดยสำนักส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร   

                    ภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready