หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

            อาจารย์วิชัย มาแสงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้คลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน จัดโดยสำนักส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร   

                    ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready