หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กร และภาคประชาชน ในการประชุมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมการออกร้านขายสินค้าของเกษตกรและชุมชน “Mini Ayutthaya Market” โดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBIซึ่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาและดำเนินการจัดทำแผนในครั้งนี้  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

        ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready