หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสู่สถานประกอบการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสู่สถานประกอบการ

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “ภาษาและการสื่อสาร ๑” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการพัฒนาตนเองด้านการเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสาร โดยมี อาจารย์กันตวีย์ เวียงสิมา และอาจารย์พันธ์วิทย์ เชิดชูศักดิ์อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐ ชั้น ๓อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

        ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready