หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

            รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.อนุรักษ์  เมฆพะโยม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (มทร.สุวรรณภูมิ)  ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                    

 

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready