หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว Green Office

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว Green Office

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ)เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสำนักงานสีเขียว เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานสู่สำนักงานสีเขียว Green Officeจัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดีเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

        ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready