หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมส่งเสริมพัฒนาคนสู่มาตรฐานอาชีพอย่างยั่งยืน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมส่งเสริมพัฒนาคนสู่มาตรฐานอาชีพอย่างยั่งยืน

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จัดทดสอบให้บุคคลภายนอกเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขาช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์โลหะ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.สุวรรรภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

 

        ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์    / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready