หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดการแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP

 

 ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดการแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP

               อาจารย์วิชัย มาแสงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์ยุพิน  พูนดี และดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOPด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(พื้นที่ภาคกลาง) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOPด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  สู่สาธารณชนและขยายผลการสร้างโอกาสด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๒ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กรุงเทพฯ

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready