หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สาขาวิชาการจัดการ หันตรา สาธิตวิธีการทำหมอนหลอด

 

สาขาวิชาการจัดการ หันตรา สาธิตวิธีการทำหมอนหลอด    

          อาจารย์นนทลี บุญทัดการุณยศิริ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) อบรมสาธิต การทำหมอนหลอดให้กับบุคลากร บริษัทนิเด็ด อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เพื่อร่วมกันสร้างบุญด้วยการนำหลอด ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดแล้วนำมาใช้ใหม่ ในรูปแบบของงานศิลปะนำมาทำหมอนหลอด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๔๐๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   

                    ภาพ:สาขาการจัดการ บท. หันตรา / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready