หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ปรึกษาหารืองานโครงการในพระราชดำริ อพ.สธ.

ปรึกษาหารืองานโครงการในพระราชดำริ อพ.สธ.

          รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี และคณะทำงานประชุมหารือการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคลมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   

                    ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready