หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง

พัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง

               รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการเขียนโครงร่างงานที่มีผลกระทบสูง เพื่อเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลวง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ประเด็นและปัญหาของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วไม่ได้ทุน และเรื่อง แหล่งทุนในประเทศไทยและการคัดเลือกกลุ่มเรื่องในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   

                    ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready