หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวิจัยเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวิจัยเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

          รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลกับเกษตรกร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้ออาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ดำเนินโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว ภายใต้โครงการการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปฎิบัติของเกษตรกรต่อเกษตรผสมผสานในพื้นที่รับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready