หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรรภูมิ) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา พร้อมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้รับการบริจาคทุนจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ  จะวะสิตสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready