หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

               รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  เพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ ๔ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบ่มเพาะนักบริหารจัดการโครงการสู่การทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมี รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   

   

                    ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready