หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันกฎหมาย

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันกฎหมาย

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายภาสกร หวานแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐ ชั้น ๓อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : สำนักงานอธิการบดี , งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ  / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready